ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา