นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กลุ่มโรงเรียนเมือง 5