ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House” โรงเรียนบ้านหมากแข้ง