นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบผู้บริหารด้วยกระบวนการ PLC