ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning แบบ C0 5STEPs