นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ” กลุ่มโรงเรียนเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)