ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนชุมชนสามพร้าว