รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

“ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป”

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และนายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้สมัคร โดยวันนี้รับสมัครเป็นวันแรก มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 15 ราย ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง