ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565