นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ