ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565