ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญฯ