ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564”

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนบ้านหนองตุ และโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เพื่อตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความพร้อมด้านกายภาพ โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม 2) การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์โควิด 19 ทั้งด้านกายภาพและมาตรการการป้องกัน 3) ให้กำลังใจและติดตามรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 และ 4) การสอนชดเชย จากการเลื่อนเปิดภาคเรียน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน