ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 ครั้งที่ 10/2565