ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ