ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีการประชุมผู้บริหารประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 ผ่านระบบ Vedio Conference