สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1