ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)