ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเทคโนยีดิจิทัล Playlist ระบบสนับสนุนฯ OBEC Content Center