นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทดแทนให้ครูที่เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทดแทนให้ครูที่เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้ ในการนี้ นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานฯ และ นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ ได้ชี้แจงการอบรมและต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ณ ประชุมพระราชราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/QYTKYhVD6iw8TovK8