นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสถานศึกษาออนไลน์ฯ

27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสถานศึกษาออนไลน์และกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตนางเอื้อมพรพิชญ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/iMbAdfFSvYJYW4mJA