ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง