สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล