“สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ”

“สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ”
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัด) พร้อมด้วย นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด) นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และนายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจำจังหวัด และทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี