สพป.อุดรธานี เขต 1 แสดงความยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นางแพวิภา ภูสงัด ผอ.รร.อนุบาลหนองวัวซอ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส น.ส.นิจติยาพร เที่ยงผดุง นักวิชาการเงินและบัญชี นายสังวาลย์ ทาแก้ว นักวิชาการศึกษา น.ส.แคทริยา ไชยจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ น.ส.ศศิธร หนูราช เจ้าพนักงานธุรการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่ สพป.อุดรธานี เขต 1 ในการนี้ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สพม.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 และ สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

 

รวมภาพกิจกรรม >>
https://www.facebook.com/udn1pesao/posts/pfbid02WHdMFMk8BQDiTQW7LF6ddcfy1zBZnsTB2g6teSPB6dyuuDMNVW2kEczCBUnCqCPgl