สพป.อุดรธานี เขต 1 อบรมการพัฒนาศัพยภาพครูในสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบ Online

“สพป.อุดรธานี เขต 1 อบรมการพัฒนาศัพยภาพครูในสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
การประเมิน PISA ด้วยระบบ Online”
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้นายธวัชชัย คำวงศ์ รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมการพัฒนาศัพยภาพครูในสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบ Online ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 60 โรง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมระบบ Online ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1
รวมภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/uUBq4sbRCUDpmoue6