ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2565