สพป.อุดรธานี เขต1 เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565