ร่วมต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง

Loading