ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565