เกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) โดย ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.