สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565