สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เเละครูผู้สอน ครั้งที่ 1/2565