ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีพระราชธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจกรรม