สพป.อุดรธานี เขต 1 จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563