สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)