นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อ DLTV