ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

“ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ”

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา, ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก, นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ และนางเสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมือง 1 กลุ่มเมือง 2 กลุ่มเมือง 3 และกลุ่มเมือง 4 ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1