ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย

“ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย”
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก, นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ และนางปัญจมาพร อาบสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา และโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ห้องเรียนของพ่อ ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย