สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเขต (CEO UDN 1) ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (CEO UDN 1) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการ ในการนี้มี นางกรรณิกา บุลสถาพร, นายธวัชชัย คำวงศ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี