“ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ O-NET”

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ทั้งนี้ ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 1 ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และอวยพรให้ได้คะแนนเต็ม อีกทั้งได้กำชับคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมีความถูกต้อง โปร่งใส ได้มาตรฐาน มีความยุติธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เข้าสอบเป็นหลักขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี