โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้มี ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร, นายธวัชชัย คำวงศ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี