สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา”
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาค พื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ในการนี้มี ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน