สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ อุดร 1 เป็นที่ 1 ระดับโรงเรียน

“สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ อุดร 1 เป็นที่ 1 ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล”

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ อุดร 1 เป็นที่ 1 ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล โดยมี นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน ในการนี้มี นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี