สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาคู่มือการคัดเลือก สพท. และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

“สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาคู่มือการคัดเลือก สพท. และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565”
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายพรรษพล พูลทอง นักจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมพัฒนาคู่มือการคัดเลือก สพท. และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี