สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำ/ปรับแก้ไขข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำ/ปรับแก้ไขข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำ/ปรับแก้ไขข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด โดยมี นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม    อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ