สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ให้กับหัวหน้าสนามสอบ คณะทำงานฝ่ายกำกับติดตามการทดสอบ ซึ่งจะทำการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ในการนี้มี ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้าสนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ไปยังกรรมการในเขต อำเภอเมืองอุดรธานี