ประธานกรรมการดำเนินการจัดสอบจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข

“ประธานกรรมการดำเนินการจัดสอบจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564”
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการจัดสอบจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบและตรวจสอบความเรียบร้อย การดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ณ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สนามสอบโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สนามสอบโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และสนามสอบโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สำหรับการสอบครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3,777 คน จำนวนผู้เข้าสอบ 3,213 คน คิดเป็นร้อยละ 85.07 จำนวนผู้ขาดสอบ 564 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93 การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย