ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

“ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ”

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา การส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมี นางแพวิภา ภูสงัด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 1 และคณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี