ประธานคลัสเตอร์ 10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน

“ประธานคลัสเตอร์ 10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน”
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัด สพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน ของ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 โดยมี นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรรมการ และ ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ นายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม

Loading